Zapisz się na kurs

 

Data następnego kursu


2024-07-01

Do kursu pozostało:


dni
dni
godz.
min.

Informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest firma Oliwera Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Słonecznej 6/1, 49-300 Brzeg, tel.: +48 502 780 357, adres e-mail: [email protected]; 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: sporządzenie umowy szkoleniowej, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy oraz przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego; 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja usług szkoleniowych. W przypadku cofnięcia zgody szkolenie zostanie przerwane; 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie papierowej; 7. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów na który zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dokumentacji szkoleniowej tzn. przez 10 lat od ostatniego wpisu w Książce ewidencji osób szkolonych.