Niechroniony uczestnik ruchu drogowego – warsztaty